Všetko (1)
(0)
Prijaté informácie
Dopravca dostal žiadosť odosielateľa a chystá sa vyzdvihnúť zásielku.
(0)
V preprave
Dopravca akceptoval alebo zdvihol zásielku od odosielateľa. Zásielka je na ceste.
(0)
Na dodanie
Dopravca sa chystá dodať zásielku, alebo je pripravená na vyzdvihnutie.
(0)
K dispozícii pre vyzdvihnutie
Nosič dodal balík na pridelený bod vyzdvihnutia.
(0)
Neúspešný pokus
Dopravca sa pokúsil dodať, ale zlyhal. Zvyčajne zanecháva oznámenie a pokúsi sa znova dodať.
(0)
Dodaný
Zásielka bola úspešne doručená.
(0)
Nevyriešený
Žiadne informácie dostupné na webovej stránke dopravcu alebo číslo sledovania ešte nie sú sledované.
(0)
Vypršaný
Žiadne informácie o sledovaní zásielky z dopravcu za posledných 30 dní.
(0)
Výnimka
Vlastné, nedoručené, vrátená zásielka odosielateľovi alebo akýmkoľvek iným výnimkám prepravy.
Zbaliť detaily všetkých zásielok
1.
Auto-detekčné nosiče
Odobrať všetky