את כל (1)
(0)
מידע שהתקבל
המוביל קיבל בקשה מן השולח ועומד לאסוף את המשלוח.
(0)
במסלול משלוח
Carrier קבל או הרי משלוח מן המשלח. משלוח יוצא לדרך.
(0)
נשלח
המוביל עומד לספק את המשלוח, או שהוא מוכן לאיסוף.
(0)
זמין עבור pickup.
המוביל נמסר את החבילה לנקודת האיסוף שהוקצתה.
(0)
ניסיון כושל
המוביל ניסה לספק אך נכשל. זה בדרך כלל משאיר הודעה ינסה לספק שוב.
(0)
נמסר
המשלוח נמסר בהצלחה.
(0)
ממתין ל
אין מידע זמין באתר האינטרנט של המוביל או במספר המעקב עוד לא יהיה במעקב.
(0)
לא בתוקף
אין מידע מעקב של המשלוח ממוביל ב -30 הימים האחרונים.
(0)
יוצא מן הכלל
מותאם אישית, לא מסוננת, החזר המשלוח לשולח, או כל חריגים אחרים.
כווץ פרטים על כל המשלוחים
1.
אוטומטי לזהות ספקים
להסיר את כל