Viss (1)
(0)
Saņemto informāciju
Pārvadātājs saņēma pieprasījumu no nosūtītāja un gatavojas uzņemt sūtījumu.
(0)
Tranzītā
Pārvadātājs pieņemts vai paņēma sūtījumu no nosūtītāja. Sūtījums ir ceļā.
(0)
Nodots piegādei
Pārvadātājs gatavojas piegādāt sūtījumu, vai tas ir gatavs pikaps.
(0)
Pieejams pikaps
Pārvadātājs piegādāja paketi piešķirtajam pikaps.
(0)
Neizdevās mēģinājums
Pārvadātājs mēģināja piegādāt, bet neizdevās. Tas parasti atstāj paziņojumu un centīsies sniegt vēlreiz.
(0)
Piegādāts
Sūtījums tika piegādāts veiksmīgi.
(0)
Gaidīšana
Nav pieejama informācija par pārvadātāja tīmekļa vietni vai izsekošanas numuru vēl izsekot.
(0)
Beidzies
Nav izsekošanas informācija par sūtījumu no pārvadātāja pēdējo 30 dienu laikā.
(0)
Izņēmums
Pielāgots, nepiegādāts, atgriezts sūtījums sūtītājam vai citiem kuģniecības izņēmumiem.
Sakļaut informāciju par visiem sūtījumiem
1.
Automātiski atklāt pārvadātājus
Noņemt visus